Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 17 2015

juliaese
juliaese
kochaj mnie
Reposted frommajkey majkey viachuda chuda
juliaese
Reposted fromasiksik asiksik viajemsi jemsi
juliaese
7055 dc1c
Reposted fromhelpmeimhungry helpmeimhungry viajemsi jemsi
juliaese
juliaese
0818 8e6b 500
Księżycu mojego życia. Moje słońce i gwiazdy.
Reposted fromnezavisan nezavisan viajemsi jemsi
juliaese
7631 653a
Reposted fromMathiasTausen MathiasTausen viachuda chuda
juliaese
Reposted frommefir mefir viajemsi jemsi
juliaese
5820 0fed 500
Reposted fromsarkastyczna sarkastyczna viachuda chuda
juliaese
5802 0be6
Reposted fromMrArtdiablo MrArtdiablo viachuda chuda
juliaese
Reposted frommultiwitamina multiwitamina viachuda chuda
juliaese
żebyś robił mi herbatę bez cukru jak mi zimno i kawę na śniadanie i całował we włosy po przebudzeniu i na dobranoc i pisał głupie wiadomości z dalekich podróży i zabierał na spacer w sobotnie popołudnie i czytał książki koło mnie przed snem i mówił że boli że nie wiesz że przemija i że nie umiesz i całował w kinie i uczył jak się zmienia pas w popołudniowych korkach i leżał ze mną na słońcu nad wodą i mnie dotykał i podziwiał nową sukienkę i mówił że beze mnie to bez sensu i głaskał po policzku i robił mi zdjęcia i oglądał ze mną ulubione filmy po raz piętnasty i śmiał się ze mną i przytulał kiedy płaczę bo ja ciąglę płaczę więc przytulaj mnie ciągle i zabierał na koncerty i leżał ze mną na ławce w parku i przynosił mi kwiaty i nie pozwalał rozpadać się na kawałki i zabrał mnie nad morze i tańczył ze mną i pił wino i mówił do mnie marchewko i śpiewał fałszując okropnie głupie radiowe przeboje i żebyś za mną tęsknił kiedy mnie obok nie ma i żebyś czekał na mnie niecierpliwie kiedy się spóźniam i żebyś już wiedział żebyś był pewny żebyś potrafił
juliaese
8766 1d37
Reposted fromzyggie zyggie viachuda chuda
juliaese

  Przepraszam, mam zły dzień od kilku dni..

Nie myślcie, że jestem nieszczęśliwy.
Cieszę się, że myślę.
Myślcie, że się cieszę
— M. Białoszewski
Reposted fromprison prison viachuda chuda
juliaese
7238 a1e6
Reposted fromwhatif whatif viachuda chuda
juliaese
0119 6eed
love it
Reposted fromlaj laj viachuda chuda
juliaese
1748 25f5
Reposted fromagataaa agataaa viachuda chuda
juliaese
9627 a87c
Reposted fromursa-major ursa-major viachuda chuda
juliaese
Obiecaj mi, że pewnego dnia będziemy wracać do jednego domu, zasypiać i budzić się w jednym łóżku. Jeść śniadanie w jednej kuchni. Parzyć sobie nawzajem kawę po nieprzespanej nocy. Dawać sobie całusa przed wyjściem. Dzwonić do siebie tysiąc razy wtedy, gdy jesteśmy osobno, a potem znów wracać do siebie.
Reposted frompunkahontaz punkahontaz viachuda chuda
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl