Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 17 2015

juliaese
4074 da42
Reposted frompuzzledbypeople puzzledbypeople viachuda chuda
juliaese
...można nie spać przez cały tydzień, przepłakać całą noc, stracić głowę z miłości i nikt niczego nie zauważy.
— Janusz Leon Wiśniewski "Miłość oraz inne dysonanse"
Reposted fromIriss Iriss viachuda chuda
juliaese
Reposted fromescapism escapism viachuda chuda
juliaese
2585 0b39 500
Reposted fromnosalowska nosalowska viachuda chuda
juliaese
7763 1442
Reposted fromsoSad soSad viachuda chuda
juliaese
4037 ded3
Reposted fromcalifornia-love california-love viachuda chuda
juliaese
4662 e4c4
Reposted fromnotallaboutbritish notallaboutbritish viagehi gehi
juliaese
Czasem tak mnie to wszystko męczy, że nawet nie mam siły źle się czuć.
— Charles Bukowski
juliaese
0105 4c7b
Reposted fromretaliate retaliate viagehi gehi
juliaese
Get lost
Reposted fromcube cube viagehi gehi
juliaese
1141 76cc
Reposted frompesy pesy viagehi gehi
juliaese
gorgeous Merilyn
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viagehi gehi
juliaese
0507 daa5 500
Reposted fromomgi-its-annu omgi-its-annu viagehi gehi
0538 2b29
Reposted fromindie indie viagehi gehi
juliaese
4897 224d
Marilyn Monroe and Arthur Miller photographed by John Bryson, Los Angeles 1960.
Reposted fromwieczyslaw wieczyslaw viagehi gehi
5494 0212
Reposted fromdeviate deviate viagehi gehi
juliaese
A gdy się zejdą, raz i drugi, kobieta po przejściach, mężczyzna z przeszłością, bardzo się męczą, męczą przez czas długi, co zrobić, co zrobić z tą miłością?
— Agnieszka Osiecka
Reposted fromWeroniikaa Weroniikaa viagehi gehi
juliaese
Niedługo kupię dużo książek i będę je czytać. Wieczorami pójdę sobie do kina, a nocami będę słuchał deszczu spadającego na miasto. I tak będzie aż do wiosny. I aż do wiosny nie będę do nikogo mówił o miłości
— Marek Hłasko
Reposted fromswojszlak swojszlak viagehi gehi
juliaese
Boimy się wszyscy i bez wyjątku. (...) Wchodząc w miłość, boimy się, że ją stracimy, trwając w niej boimy się, że to nie to, albo że nic w życiu już nas innego nie spotka. Nie mając miłości boimy się, że nigdy jej już nie znajdziemy.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromMissMurder MissMurder viagehi gehi
juliaese
0654 844f
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viagehi gehi
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl